Keep me informed!

New to green currency?

OR

Help

If you register using email address, you will receive an email asking to verify your email adress by clicking a link. After you click the link, you can set a password and log in to complete your profile. Once your profile is complete and your identity confirmed, you can start investing.

If you register using Facebook, Google+ or LinkedIn you go straight in to finish your profile, verify your identity and start investing.

Welcome back!

OR

Help

Use your email address and selected password. Or login with your Facebook, Google+ or LinkedIn account.
Close

Help

Insert your email in the field at the right and instructions to reset the password will be sent to your email

Password recovery

Privacy Policy

1. Om personvernerklæringen

Personvernerklæringen handler om hvordan Green Currency samler inn og bruker informasjon om deg som bruker av våre digitale tjenester (nettsteder, apper, sider på sosiale medier, e-post og sms) og våre crowdfunding-tjenester. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre tjenester og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Green Currency, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte del- og tipstjenesten osv. Behandlingsgrunnlaget for dette er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

For bruk av Green Currency tjenester på innloggede sider, inkludert bestilling og administrering av Green Currency crowdfunding-tjenester, vil ytterligere opplysninger samles inn. Behandlingsgrunnlaget for dette er hjemlet i regulatoriske krav, samtykke fra den enkelte og Green Currency behov for å kunne levere våre tjenester.

 

2. Hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger

Green Currency vil samle inn diverse opplysninger om deg, avhengig av om du er kunde eller besøkende i våre digitale tjenester. Enkelte av disse opplysningene går under kategorien personopplysninger og blir beskrevet her.

2.1 For å gjennomføre Green Currency operasjonelle tjenester

For at vi skal kunne levere våre tjenester til deg og dermed oppfylle vår del av avtalene vi har med deg som kunde i Green Currency vil vi samle inn følgende opplysninger om deg:

 • Din kontaktinformasjon
 • Dine kontonumre
 • Ditt personnummer
 • Dine avtaler med Green Currency
 • Transaksjoner mellom deg og vår klientkonto

Vi vil slette disse opplysningene for dette formålet når kundeforhold avsluttes og dine eventuelle avtaler med Green Currency er avsluttet.

 

2.2 For å oppfylle våre regulatoriske krav [CHECK]

Green Currency er lovpålagt å registrere og oppbevare enkelte opplysninger om deg dersom du er kunde hos oss, enten det er som investor eller låntager. Behandlingsgrunnlaget er hjemlet i hvitvaskingsloven og -forskriften og internasjonale avtaler om utlevering av skatteopplysninger (FATCA og CRS).

Dersom du kun er abonnent av vårt nyhetsbrev eller besøkende på våre nettsider eller app uten å etablere deg som kunde (investor/låntaker) trenger du ikke oppgi disse opplysningene.

2.2.1 Privatperson som investor

privatpersoner som er registrert som investorer samler vi inn følgende opplysninger:

 • Din kontaktinformasjon
 • Dine kontonumre
 • Ditt personnummer
 • Ditt statsborgerskap og hvor du skattemessig er bosatt
 • Dine avtaler med Green Currency
 • Transaksjoner mellom deg og vår klientkonto
 • Ditt formål med kundeforholdet
 • Din PEP-status (Om du eller noen i din nærmeste familie eller omkrets kan regnes som politisk eksponerte personer)

Vi kan også hente inn informasjon din PEP-status fra informasjonstjenester som bruker informasjon fra offentlige registre.

 

 

2.3 Funksjon for å dele Green Currency innhold med andre

Funksjonen “Share” kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om delingen logges hos oss og brukes til å legge inn delingen hos nettsamfunnet. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet.

Dersom du benytter e-post-funksjonen bruker vi de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre, og for å personalisere våre digitale tjenester for å skape en mer relevant opplevelse for mottagerne når de går inn på sidene som du har delt med dem. Disse epostadressene vil Green Currency slette innen tre måneder, med mindre de blir registrert som mottager av nyhetsbrev og/eller som kunde av Green Currency sine tjenester.

 

2.4 Kommentarer

Der det er mulig for brukerne å komme med kommentarer på artikler eller blogger, blir man avkrevet navn og e-postadresse. Navn og e-postadresse kan bli publisert med kommentaren og lagres av Green Currency for å kunne ivareta redaktøransvaret vårt.

 

2.5 Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Like almost every website, cookies are used. Those are simple text files written on your computer by your browser. They do not contain any personal information. There are used as identifiers.

In order to be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR), we require your consent before we can provide you with any of our services.

Since we do not collect user data, there is nothing for us to destroy if you decide to opt-out. Please know that we still offer the option to. You will find an "opt-out" button at the bottom of the page, in the footer. You will then be presented with the same consent screen next time you access the website if you opt-out.

We use Google Analytics to better understand our audience. Google Analytics will not receive personal information such as your name or exact location. Using your public IP address, it is possible to generate approximate geolocation coordinates, and the maximum accuracy represents the city you are in, or a city close to it.

We use a technology provided by Facebook called The Facebook Pixel. While we do not store the information ourselves, Facebook does. We will use the following information to retarget readers on Facebook : Age range, City.

 

Vi ønsker å tilby våre brukere den best mulige opplevelsen i våre digitale tjenester. Derfor bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin når du besøker våre nettsider.

Det er frivillig for deg som besøkende på våre nettsider at det settes informasjonskapsler i din nettleser og du kan når som helst velge å slette allerede nedlastede informasjonskapsler. Du kan også reservere deg mot bruk av informasjonskapsler i de fleste nettlesernes innstillinger.

Ved å bruke våre nettsider og laste inn våre informasjonskapsler samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. I det følgende beskriver vi hvilke opplysninger vi samler inn, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene.

 

2.5.1 Side- og tjenestefunksjonalitet

Vi bruker informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse.

Vi kan også lagre informasjon om hvilke søkeord våre brukere benytter på våre digitale tjenester. Bruksmønsteret for søk lagres og behandles anonymt i aggregert form for å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.

 

2.5.2 For å forbedre brukeropplevelsen i våre digitale tjenester

Som en del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøy som samler inn brukerens informasjonskapsler utstedt av betrodde tredjeparter. Disse tredjepartene er Google.

Analyseverktøyene benytter tredjeparters informasjonskapsler som registrerer brukernes IP-adresse og som gir informasjon om den enkelte brukers interaksjoner med våre digitale tjenester. Eksempler på hva informasjonen gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, tidspunkt for besøket, om brukerne besøker nettsidene gjentatte ganger, brukerens geografiske lokasjon (ned til fylkesnivå), hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Til dette formålet bruker vi Google Analytics.

Med Google Analytics bruker vi denne informasjonen for å analysere din og andres nettadferd. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Green Currency bruker Google Analytics´ sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke IP-adressen som lagres hos Google brukes til å identifisere den enkelte brukeren. For mer informasjon om Google Analytics sin bruk av informasjonskapsler, besøk Google Analytics sin offisielle side.

Utsteder av informasjonskapselen og lenke til deres personvernerklæring:

Google Analytics – Personvernerklæring

 

2.5.3 Relevant markedsføring i annonsenettverk

Vi bruker informasjonskapsler utstedt av betrodde tredjeparter til å kunne gi deg relevant markedsføring.

Vi gjør også markedsføring i annonsenettverk, for eksempel gjennom Google, Facebook og LinkedIn, for å vise våre annonsekampanjer på relevante nettsider. For å gjøre dette bruker vi informasjonskapsler utstedt av disse, slik at de kan vise våre annonser i sine tjenester til bestemte målgrupper, for eksempel personer som har besøkt Green Currency. Informasjonen disse informasjonskapslene samler om deg kan være hva slags enhet du bruker (nettbrett, type smarttelefon, type laptop etc.) og nettleser.

For markedsføring utenfor epost bruker vi følgende leverandører og deres informasjonskapsler på våre nettsider:

Utsteder av informasjonskapselen og deres personvernerklæring:

Google AdWords – Personvernerklæring

Facebook Connect – Personvernerklæring

Linkedin – Personvernerklæring

 

2.6 Nyhetsbrev og målrettet markedsføring

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev og målrettet markedsføring fra Green Currency for alle som ønsker å motta slik informasjon. For at vi skal sende e-post til riktig person må vi registrere ditt navn og epostadresse. Alle disse opplysningene slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. Opplysningene slettes også dersom vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv. Vi registrerer ikke dine investeringsbeløp for markedsføringsformål.


2.7 Sensitive personopplysninger

Green Currency samler ikke inn noen form for sensitive personopplysninger om deg, hverken fra deg eller fra tredjeparter. Vi ber om at du som bruker eller kunde av Green Currency tjenester ikke oppgir noen form for sensitive personopplysninger i din kommunikasjon med Green Currency.

 

3. Endringer i dine personopplysninger

Dersom du oppdager eller mistenker at vi har uriktige eller mangelfulle personopplysninger om deg har du krav på innsyn, sletting og retting av disse, så langt det ikke er i konflikt med våre lovkrav. Dette gjelder også dersom det som er korrekte opplysningene har endret seg etter at vi registrerte dem. Slike endringer kan du melde til Green Currency på info@green-currency.com, så skal vi endre opplysningene dine.

 

4. Hvordan vi deler personopplysninger med andre

Vi verken selger, leier ut eller deler dine personopplysninger med andre, utover det vi mener er nødvendig for å levere våre tjenester og som beskrives i denne personvernerklæringen. I de tilfeller vi utleverer personopplysninger med andre vil vi inngå avtale med disse som blant annet definerer hvilke opplysninger det skal gjelde og hvordan de skal behandles.
Green Currency utleverer opplysninger i tilfeller det er pålagt ved lov.


5. Dine rettigheter

Som bruker av våre digitale tjenester har du krav på å:

 • få innsyn i dine registrerte opplysninger hos Green Currency,
 • korrigere dine registrerte opplysninger hos Green Currency,
 • overføre dine registrerte opplysninger hos Green Currency,
 • slette dine registrerte opplysninger hos Green Currency,
 • få innsyn i hvordan vi prosesserer dine opplysninger og sette begrensninger for dette,
 • trekke tilbake dine samtykker,

så lenge dette ikke er i konflikt med de regulatoriske pliktene Green Currency er pålagt. Dersom du ønsker å benytte deg av disse rettighetene kan du kontakte oss via info@green-currency.com

 

6. Sikkerhet

Green Currency vil til enhver tid benytte seg av beste praksis for å sikre dine personopplysninger. Disse dataene vil kun være lagret i de systemer som trenger det, gitt de godkjenninger du har gitt om bruk av data. Vi følger nøye anbefalinger for sikker behandling av persondata, herunder kryptering, passordbeskyttelse, brannmur osv. for alle plattformer der vi håndterer personopplysninger.

 

7. Bruk av leverandører

Green Currency bruker kun leverandører som vi stoler på. Alle leverandører som behandler personopplysninger på oppdrag fra Green Currency regnes som databehandlere og vi har derfor inngått databehandleravtale (DPA/Data Protection Addendum) med disse.

 

8. Endringer i personvernerklæringen

For å holde vår personvernerklæring gjeldende kommer vi til å oppdatere eller gjøre endringer. Det er alltid nyeste versjon som ligger på Green Currency's nettside og ved større oppdateringer vil vi gå ut med informasjon om dette.

 

9. Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å kontakte Green Currency kan du kontakte oss via kontaktsiden her på nettsiden.


 

10. Din rett til å klage til myndigheter

Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten Datatilsynet. Deres nettside er www.datatilsynet.no.